Giriş

Sisteme giriş yapmakla, Şeker Kurumu’nun web sayfasında yayımlanan "Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı İthalatında Uygunluk Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Karar"ın tamamını okuduğunuz, karar kapsamında YYT Uygunluk Belgesi başvurusu yaptığınız karar içeriğini anladığınız, başvurunuzun tüm belgelerin tamamlanmasından itibaren 10 iş günü içerisinde sonuçlanacağını bildiğiniz, sistem üzerinde sadece şahsınız ve/veya yetkili olarak tanımlandığınız firmalar adına işlem yapacağınız, başka kişi, kurum ve kuruluşlar adına sistemi kullanmayacağınız tarafınızca kabul edilmiş olunacaktır.
Kabul Ediyorum