Giriş

Sisteme giriş yapmakla, Şeker Kurumu’nun web sayfasında yayımlanan ''Şeker İhracatında İhracatçılara Ön İzin Verilmesi Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Karar''ın tamamını okuduğunuz, içeriğini anladığınız, 4634 sayılı Şeker Kanunu uyarınca C şekerinin yurtiçinde pazarlanamayıp ihraç edilmesi gerektiğini, aksi durumda idari para cezası müeyyidesinin bulunduğunu bildiğiniz, karar kapsamında ihraç ön izin belgesi başvurusu yaptığınız, sistem üzerinde sadece şahsınız ve/veya yetkili olarak tanımlandığınız firmalar adına işlem yapacağınız, başka kişi, kurum ve kuruluşlar adına sistemi kullanmayacağınız tarafınızca kabul edilmiş olunacaktır.
Kabul Ediyorum